گاوصندوق نسوز یک طبقه مدل 750KR

گاوصندوق نسوز یک طبقه مدل 750KR